🎓 Na czym polegała odwilż w ZSRR i krajach komunistycznych po śmierci Stalina? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Na czym polegała odwilż w ZSRR i krajach komunistycznych po śmierci Stalina?

Aleksandra
1496
Polub to zadanie

Odwilż - destalinizacja, proces odchodzenia od stalinowskich metod rządzenia, zapoczątkowany w ZSRS i państwach bloku wschodniego po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. 

Po śmierci Józefa Stalina (5 marca 1953 r.) w ZSRS oraz państwach satelickich rozpoczął się okres określany mianem odwilży. Termin ten pochodzi od tytułu powieści Ilii Erenburga o tej samej nazwie, krytykującej stalinizm. Określenie okazało się trafne, ponieważ nastąpiło wówczas rozprężenie po "długiej zimie" stalinowskiego terroru.

W lutym 1956 r. na XX Zjeździe KPZR Nikita

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019