Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Którzy pisarze polityczni w drugiej połowie XVIII w. nawoływali w swoich tekstach do reform państwa.

Odpowiedź nauczyciela