🎓 Które władze dopuszczały się do wymienionych niżej działań zaborczych z II poł. XIX w. (począwszy od 1848 r.)? akcja osiedleńcza / depolonizacja szkolnictwa / kulturkampf / polonizacja szkolnictwa / reformy uwłaszczeniowe / walka z Kościołem unickim / wprowadzenie autonomii / zsyłki i konfiskaty majątków - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Które władze dopuszczały się do wymienionych niżej działań zaborczych z II poł. XIX w. (począwszy od 1848 r.)?

akcja osiedleńcza / depolonizacja

...

Cezary
1476
Polub to zadanie

Rosja:

  • depolonizacja szkolnictwa
  • reformy uwłaszczeniowe
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019