Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Kto był twórcą Związku Korynckiego? a) Aleksander Wielki, b) Filip II,  c) Perykles.

Odpowiedź nauczyciela