Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Kto był pierwszym kalifem?

Odpowiedź nauczyciela