🎓 Kształtowanie się granic państwa polskiego. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Kształtowanie się granic państwa polskiego.

Marlena
23116
odpowiedziała na to pytanie

Granice odrodzonej Polski kształtowały się przez kilka lat. Na zachodzie ich przebieg zależał głównie od

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Język angielski

Użyj wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie aby utworzyć logiczne i w pełni poprawne zdania bądź pytania. Możesz użyć maksymalnie trzech wyrazów.

1. Yesterday I (watch) ……………………………………………….. a film when my mum came into my room and told me to do my homework.
2. John loves his dog but he doesn’t allow (it/jump) ………………………………….. onto his bed.
3. I (not go/ski) ………………………………………………..last winter because my leg was broken.
4. How many books (you/read) ………………………………………………..since we last met?
5. If I were you, I (talk) ………………………………………………..to Sue about it.
6. They (not/be) …………………………………………….. to a disco before.
7. I (shop) ………………………………………………..in town when I saw the demonstration.
8. Don’t you think that Martin Luther King was (important) …………………………….. person in American history?
9. My brother (enjoy/read)……………………………….. about people who have changed the world.
10.My sister would (love/be) ……………………………………….. a great politician in the future.
11. How much money (you/spend) …………………………………….. on clothes since Saturday?
12. My mum (enjoy/find) …………………………………………….. interesting things in the market.
13. There (be/lot)……………………………………………..people in town yesterday.
14. They (build) …………………………………………….. a supermarket in our town at the moment.
15. I (buy) ………………………………………………..a CD when I saw a friend from school.
16. While I (study/English) ………………………………………………..the phone rang.
17. This was (difficult) ………………………………………………..exam I have ever done.
18. We (be going to) ………………………………………………..have a party next weekend.
19. My sister (have/three/essays) ………………………………………………..to write for next week.
20. I (do) ………………………………………………..two exercises since this morning.

około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

Sparafrazuj zdania.
1. I am too weak to carry this box. (STRONG)
I am……………………to carry this box.
2. This is such a beautiful day. (SO)
This day……………………
3. I have never done a more difficult task. (THE)
This is………………………task I have ever done.
4. My new friend isn’t as friendly as my old one. (THAN)
My old friend……………my new one.
5. Jack likes doing winter sports. (OF)
Jack…………………………doing winter sports.
6. This raincoat isn’t yours. (BELONG)
This raincoat…………………you
7. I’m going to be a witch on Halloween. (DRESS)
I’m going to……………………a witch on Halloween
8. He told me to empty my drawers. (WAS)
…………………..to empty my drawers.
9. I can’t do anything to help you. (NOTHING)
I…………………to help you.
10. My little sister dislikes doing the dishes. (LIKE)
My little sister…………………doing the dishes.
11. I enjoy spending time with my older cousins. (OUT)
I enjoy…………………………with my older cousins
12. I need to wash my clothes. (WASHING)
I need to……………………
13. When I was younger I would play basketball. (TO)
When I was younger I……………….basketball.
14. There is no milk in the fridge. (ANY)
There………………milk in the fridge.
15. The last time I was in Greece was in 2005. (NOT)
I ……………………….since 2005.
16. My dog’s favourite toy is his rubber bone. (WITH)
My dog ……………………his rubber bone.
17. The armchair is cheaper than the table. (MORE)
The table is ………………the armchair.
18. He usually works to 6 p.m. (AFTER)
He usually ………………6 p.m.
19. I can’t go out after midnight. (TO)
I am …………………….go out after midnight.
20. What are you doing next Monday? (YOUR)
What ……………………….for next Monday?
21. My favourite classroom is empty on Fridays. (THERE)
………………. in my favourite classroom on Fridays.
22. I didn’t get up late yesterday. (GOT)
I ………………………………..yesterday.
23. My parents were in Sweden last year. (TO)
My parents …………………….Sweden last year.
24. Jack always takes the bus home. (BY)
Jack always …………………….bus.
25. My birthday is on 15 June. (WAS)
…………………………………… on 15 June.
26. He told me he would stop smoking. (UP)
He told me he would………………………
27. I couldn’t wait any longer so I left. (ON)
I couldn’t …………………….any longer so I left.
28. I can’t go out tonight because I need to look after my little sister. (OF)
I can’t go out tonight because I need to………………………my little sister.
29. I haven’t got any more washing powder so I can’t do the washing. (OUT)
I have …………………………..washing powder so I can’t do the washing.

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019