Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Koncepcja religijna, według której losy człowieka są z góry określone przez wolę Boga to...

Odpowiedź nauczyciela