Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Kogo szyici popierali na stanowisko kalifa?

Odpowiedź nauczyciela