Kim byli marksiści? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Kim byli marksiści?

Paulina
82330
odpowiedziała na to pytanie

Marksiści - radykalni członkowie ruchu socjalistycznego, zwolennicy poglądów Karola Marksa, zakładających przejęcie władzy przez robotników w wyniku rewolucji proletariackiej. Dążyli do stworzenie bezklasowego społeczeństwa.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia
Kim byli marksiści?
17 listopada 2018