Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Jakiego urzędu dotyczy opis?
Urzędnik zarządzający dworem możnowładcy, jako marszałek dworu. Do jego obowiązków należało ściąganie podatków, dowodzenie wojskiem królewskim i przewodnictwo sądowi pałacowemu. W państwie Franków za czasów dynastii Merowingów nastąpiło umocnienie się pozycji tego urzędnika, a po koronacji Pepina Krótkiego urząd ten przestał istnieć.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Historia