Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Jakiego urzędu dotyczy opis?
Określenie stosowane od XVI w. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w odniesieniu do osoby sprawującej władzę w zastępstwie monarchy w okresie bezkrólewia. Był to najwyższy dostojnik państwowy i każdorazowo prymas Polski, którego z ważnych przyczyn mógł zastąpić tylko wyznaczony przez niego inny dostojnik kościelny.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Historia