🎓 Jakie skutki przyniosła operacja "Dunaj" dla Czechosłowacji i innych państw bloku wschodniego. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Jakie skutki przyniosła operacja "Dunaj" dla Czechosłowacji i innych państw bloku wschodniego.

Cezary
1406
Polub to zadanie

Skutki operacji Dunaj:

  • Obalenie Aleksandra Dubceka i zaprowadzonych przez niego reform.
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Fizyka

Czym jest para nasycona?

około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język polski

Uzupełnij tabelę zawierającą porównanie cech dramatu antycznego i szekspirowskiego.Dramat antyczny Dramat szekspirowski

pogłębiona analiza psychologiczna - zło bohatera
ma źródło w jego charakterze i moralności, ukazana
zmienność charakteru postaci (metamorfoza bohatera)
i psychologiczna motywacja działań, każdy ma wolną
wolę i sam decyduje o swoich czynach, człowiek jest
indywidualnością

budowa dramatu: podział na stasimony i epejsodia;
prolog, który wprowadza w sytuację; epilog pełniący
funkcję wyjaśnienia, dopowiedzenia

zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji;
nieskomplikowana struktura wątków; całość
akcji zmierza do wyraźnie zarysowanego punktu
kulminacyjnego

koegzystencja dwóch światów: fantastycznego i realnego
(dramat miał pobudzać wyobraźnię)

motorem akcji jest konflikt tragiczny

ważna rola nastroju (frenetyzm) budowanego m.in.
przez przyrodę - zjawiska atmosferyczne są ważnym
dopełnieniem gry aktorskiej; burze, wiatry, błyskawice
oddziałują na bohaterów i odzwierciedlają ich stan;
natura reaguje na zbrodnie Makbeta, które naruszają
moralny porządek świata

zrezygnowanie z choru - widz sam obserwuje akcję
utworu i wyciąga wnioski

opieranie się na grze najwyżej trzech aktorów

zerwanie z zasadą dekorum (mieszanie kategorii
estetycznych: tragizmu i komizmu, np. scena
z Odźwiernym), wprowadzenie scen, w których leje się
krew (epatowanie okrucieństwem)

bohaterami są przede wszystkim członkowie rodzin
królewskich

około 3 godziny temu