Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Jakie skutki przyniosła operacja "Dunaj" dla Czechosłowacji i innych państw bloku wschodniego.

Odpowiedź nauczyciela