🎓 Jakie organizacje o charakterze gospodarczym i militarnym powstały z ramienia ZSRR? Podaj daty, pełne wyjaśnienie skrótów i obszar działania. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Jakie organizacje o charakterze gospodarczym i militarnym powstały z ramienia ZSRR? Podaj daty, pełne wyjaśnienie skrótów i obszar działania.

Aleksandra
1496
Polub to zadanie
Organizacja Skrót  Rok powstania  Obszar działania 
Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej  Układ Warszawski

1955 r.

(do 1991 r.)

- utworzenie UW było podyktowane zamiarem ujednolicenia polityki zagranicznej i militarnej ZSRR i państw od niego uzależnionych oraz reakcją na powstanie NATO i zawarcie układów paryskich w 1954 roku, przewidujących remilitaryzację RFN;

- struktura umożliwiająca ZSRR pełną kontrolę nad siłami zbrojnymi i polityką

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019