Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jakie było znaczenie rewolucji z lat 1905-1907?

Odpowiedź nauczyciela