Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jaki wpływ na zasady zawarte w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych miały idee oświecenia.

Odpowiedź nauczyciela