Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jaki nurt polityczny został opisany w tekście? "Zatem, kiedy całkowicie zostaną zniesione wszelkie systemy preferencji i restrykcji, samorzutnie powstanie oczywisty i prosty system naturalnej wolności. Każdy człowiek [...] ma całkowitą swobodę podążania za swoim interesem na swój własny sposób i stawiania na szali konkurencji wobec innych ludzi, czy grup swojego fachu i swojego kapitału. Władza jest całkowicie zwolniona z obowiązku [...] nadzorowania działalności osób prywatnych [...]."

Odpowiedź nauczyciela