Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jaką rolę odgrywali w państwie franków majordomowie?

Odpowiedź nauczyciela