Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jaka refleksja otwiera zdaniem Sokratesa drogę do prawdziwej wiedzy

Odpowiedź nauczyciela