Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jaką nazwę nosił okres w rozwoju cywilizacji greckiej, który nastąpił po śmierci Aleksandra Wielkiego. 

Odpowiedź nauczyciela