Jak wyglądało XIX-wieczne miasto? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Jak wyglądało XIX-wieczne miasto?

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie

W drugiej połowie XIX-stulecia zmienił się wygląd miast. Powstawały nowe dzielnice, wyburzone zostały średniowieczne mury. Zaczęto budować szersze ulice dla pojazdów oraz chodniki dla pieszych. Ulice były wybrukowane, czyste oraz zadbane. Nie spływały po nich nieczystości. Wzdłuż ulic budowano piękne kamienice, sklepy oraz wielkomiejskie centra z gmachami publicznymi oraz sklepami, które wyparły średniowieczne drewniane chaty pokryte strzechą. Wiele miast zostało wyposażonych w wodociągi oraz kanalizację. W bogatych kamienicach budowano łazienki, co znacznie poprawiło warunki sanitarne w mieście. Na obrzeżach aglomeracji zakładano parki z piękną roślinnością, fontannami i alejkami. Budowano szpitale oraz szkoły. Na XIX-wiecznych ulicach pojawiły się nieznane dotąd środki transportu, tj. tramwaj elektryczny oraz samochód. Głównym źródłem informacji stały się gazety codziennie, roznoszone przez dzieci po całym mieście. W wyniku rozwoju elektryczności, latarnie gazowe zastąpiono elektrycznymi, miasta stały się oświetlone, a przez to bezpieczniejsze. W XIX wieku zmienił się również sposób spędzania wolnego czasu. W niedzielne popołudnie mieszkańcy miast spacerowali po parkach, spędzali czas w kawiarniach, organizowali pikniki oraz przejażdżki rowerowe. 

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019