Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jak wyglądała organizacja Ligi Narodów i jakie były jej słabości?

Odpowiedź nauczyciela