Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Jak nazywa się stanowisko uznające, że kalifem powinien zostać ten, który najlepiej przestrzega zasad wiary?

Odpowiedź nauczyciela