🎓 Jak napisać odezwę do króla Polski o zniesienie praw niekorzystnych dla mieszczan i chłopów? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Jak napisać odezwę do króla Polski o zniesienie praw niekorzystnych dla mieszczan i chłopów?

Marlena
27280
Polub to zadanie

Należy napisać list do króla, w którym można podać sposoby jakimi szlachta ograniczała prawa mieszczan oraz chłopów oraz wskazać, że są one krzywdzące dla wyżej wskazanych grup społecznych. 

Szlachta ograniczała ekonomiczne i polityczne prawa mieszczan i chłopów

  • Na mocy statutu warckiego (1423 r.) szlachta mogła wykupić gospodarstwo sołtysów, których uznano za krnąbrnych. 
  • Na mocy przywileju piotrkowskiego (1496 r.) ograniczono wolność osobistą chłopów - utrudniono im możliwość opuszczania
  • Z czasem sejm wprowadził obowiązek odrabiania przez chłopów min. jednego dnia pańszczyzny tygodniowo. 
  • W drugiej połowie XVI w. pańszczyzna wzrosła do trzech dni z łanu. 
  • W mieszczan uderzyło również
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019