🎓 Informacja dotycząca polityki Jagiellonów wobec Prus i Inflant. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Informacja dotycząca polityki Jagiellonów wobec Prus i Inflant.

Marlena
26828
Polub to zadanie

Polityka wobec Prus:

1. Krzyżacy pragnęli odzyskać Prusy Królewskie, co doprowadziło do

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

Różnica zdań panowała pośród strategów ateńskich; jedni nie chcieli dopuścić do walki – bo
zbyt mało ich jest, by mogli zmierzyć się z armią perską, inni - między nimi Milcjades – domagali się
bitwy. (...) Ponieważ dowództwo co dzień przechodziło na innego stratega, więc strategowie pragnący
rozstrzygnięcia, zrzekli się swej kolei na rzecz Milcjadesa. Ten przyjmował od każdego, ale czas
rozprawy odraczał na swój dzień. Nadszedł dzień dowództwa Milcjadesa i wtedy Ateńczycy ustawili
się do walki. Polemarch dowodził prawem skrzydłem, taki bowiem był przepis ateński. Z kolei szły
wszystkie fyle, w porządku spisu. Platejczycy stanęli na końcu, tworząc skrzydło lewe. Dlatego
podczas uroczystości, jakie Ateńczycy obchodzą co 5 lat na pamiątkę bitwy, herold ateński modli się o
pomyślność zarówno Ateńczyków, jak i Platejczyków. Tymczasem Ateńczycy ustawiali się do bitwy pod
Maratonem, i tak to wyglądało: linia grecka dorównywała wprawdzie długością linii perskiej, lecz
środek grecki mierzył zaledwie kilka szeregów grubości i w tym miejscu front był najsłabszy, oba zaś
skrzydła były mocne i liczebne. Już wojsko stało w szeregu i ofiary zapowiadały się pomyślnie, gdy
Ateńczycy, nie czekając na hasło, biegiem runęli na barbarzyńców. Przestrzeń między obiema liniami
wynosiła prawie 8 staj. Persowie na widok zbliżającej się nawałnicy, gotowali się do oporu; bo widok
garstki pędzących, bez konnicy, bez łuczników, budził w Persach podejrzenie, czy jakiś szał nie gna
Greków na zgubę doszczętną. Takie to były domysły barbarzyńców; aż Ateńczycy zwarli się chmarą z
barbarzyńcami, i stoczyli bój pamiętny. Pierwsi z Greków – jak pamięć sięga – natarli biegiem na
wroga, pierwsi znieśli widok szaty perskiej i ludzi w nią odzianych. Dotychczas samo imię Persa
nieciło postrach w uchu greckim. Bitwa pod Maratonem przeciągała się. W centrum szyku, gdzie
Persowie sami i Sakowie stanęli, zwyciężyli barbarzyńcy. Więc w tym odcinku barbarzyńcy zwyciężyli
i przełamawszy front grecki ścigali ich w głąb Attyki; Ateńczycy i Platejczycy byli górą na obu
skrzydłach, ale nie umacniali swego zwycięstwa pościgiem rozsypanej części wojska barbarzyńskiego,
lecz zamknęli oba skrzydła w półkole, okrążając zwycięskie centrum perskie i złamali je po walce.
Persowie zaczęli uciekać, a ci nastawali na nich, tnąc i rażąc, aż dotarli do morza; tu ognia krzyczeli i
czepiali się okrętów. I w tym boju padł bohatersko Polemarch Kalimach, padł jeden ze strategów
Stezyleos, syn Trazylea, padł Kynegejros (brat poety Ajschylosa), syn Euforjona, cięciem siekiery
pozbawiony ręki, w chwili gdy uchwycił się nią dziobu okrętu, padło wielu innych Ateńczyków
głośnego nazwiska. W ten sposób Ateńczycy opanowali siedem okrętów, z resztą okrętów barbarzyńcy
zdołali odbić od brzegu, zabrali z wyspy zostawionych tam jeńców z Eretrii i już opływali Sunion,
chcąc wcześniej od Ateńczyków zdążyć do Aten.
Herodot, Dzieje

Odpowiedz na pytania:
1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?
3. Jaką funkcję w starożytnych Atenach pełnili strategowie?
4. Wyjaśnij pojęcie: fyle.
5. Jakie czynniki zdecydowały o zwycięstwie Greków?

około 16 godzin temu