🎓 Informacja dotycząca polityki Jagiellonów wobec Prus i Inflant. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Informacja dotycząca polityki Jagiellonów wobec Prus i Inflant.

Marlena
25583
Polub to zadanie

Polityka wobec Prus:

1. Krzyżacy pragnęli odzyskać Prusy Królewskie, co doprowadziło do

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Biologia

Komórki prekursorowe, z których następnie w grasicy różnicują się limfocyty, powstają w szpiku kostnym. W procesie dojrzewania limfocytów T dochodzi do alternatywnego splicingu i rearanżacji genów, co skutkuje wytworzeniem ogromnej liczby (dziesiątki milionów) limfocytów T mających na swojej powierzchni różne warianty receptora TCR. W przeciwieństwie do limfocytów T powstające w szpiku kostnym erytrocyty mają na swojej powierzchni ostateczny zestaw białek.

Przeszczep szpiku kostnego polega na podaniu pacjentowi komórek macierzystych zdolnych do odtworzenia szpiku kostnego. Komórki macierzyste pochodzić mogą zarówno bezpośrednio ze szpiku dawcy, jak i z krwi obwodowej lub pępowinowej.

W pewnym szpitalu doszło do przestępstwa, a jednym z nielicznych dowodów jest próbka krwi znaleziona na miejscu zbrodni. Na podstawie badań grupy krwi oraz obecności czynnika Rh na powierzchni erytrocytów wykluczono z grona podejrzanych personel medyczny. Ostatecznie stwierdzono, że w czasie popełnienia przestępstwa w okolicy znajdować się mogły jedynie dwie osoby (A i B). Pacjent A trzy miesiące wcześniej przeszedł przeszczep szpiku kostnego, którego dawcą była osoba B (spokrewniona z pacjentem). Osoba B odwiedzała pacjenta A w dzień popełnienia przestępstwa.

W celu sprawdzenia, kto dopuścił się przestępstwa, przeprowadzono cztery badania:

Pobrano krew obwodową od osób A i B, a następnie porównano budowę receptorów TCR obecnych na limfocytach T podejrzanych z tymi występującymi na powierzchni limfocytów T znalezionych we krwi będącej dowodem w sprawie.

Porównano antygeny obecne na erytrocytach osób A i B z tymi obecnymi na erytrocytach z krwi będącej dowodem w sprawie.

Za pomocą analizy restrykcyjnej porównano materiał genetyczny obecny w limfocytach T podejrzanych z tym obecnym w limfocytach T znalezionych we krwi będącej dowodem w sprawie.

Pobrano komórki skóry właściwej podejrzanych i za pomocą analizy restrykcyjnej porównano ich materiał genetyczny z tym obecnym w limfocytach T znalezionych we krwi będącej dowodem w sprawie.

Wyniki badań przedstawiały się następująco:

Receptory TCR żadnego z podejrzanych nie wykazywały pełnego podobieństwa do tych obecnych na limfocytach T z krwi będącej dowodem w sprawie.

Antygeny na erytrocytach obu podejrzanych osób były identyczne jak na erytrocytach z krwi znalezionej na miejscu popełnienia przestępstwa.

Materiał genetyczny limfocytów T obu podejrzanych odpowiadał temu obecnemu w limfocytach T z krwi będącej dowodem w sprawie.

Tylko materiał genetyczny pobrany z komórek somatycznych osoby B odpowiadał temu występującemu w jądrach komórkowych limfocytów T z krwi będącej dowodem w sprawie.

Na podstawie powyższych informacji i własnej wiedzy wskaż, która osoba prawdopodobnie jest sprawca tego przestępstwa.
Osoba A
Osoba B
Żadna z nich

26 minut temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019