🎓 Grecka historiografia i literatura. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Grecka historiografia i literatura.

Marlena
35162
Polub to zadanie

W literaturze greckiej dominowała epika oraz poezja liryczna. Na przełomie VIII i VII w. p.n.e. powstały wielkie epopeje Homera - "Iliada" i "Odyseja". Już w epoce archaicznej pojawiła się poezja liryczna, utwory śpiewano przy akompaniamencie liry. Do najwybitniejszych

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019