Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Do Słowian Wschodnich zaliczamy: Rusinów, Białorusinów i Ukraińców. Prawda/ Fałsz

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Paula

Paula

Historia