Do czego służy mapa historyczna? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Do czego służy mapa historyczna?

Paulina
82333
odpowiedziała na to pytanie

Mapa to graficzne przedstawienie danego obszaru, na przykład państwa, kontynentu lub całej kuli ziemskiej.

Mapy historyczne przedstawiają wydarzenia oraz zmiany, które zachodziły w przeszłości. Na mapach historycznych używa się innych symboli niż na mapach geograficznych. Przykładowo: kierunki przemarszu wojsk oznaczane są najczęściej za pomocą strzałek, natomiast miejsca ważniejszych bitew określa się poprzez dwie skrzyżowane szable lub miecze.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019