🎓 Dlaczego Tadeusza Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch kontynentów? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Dlaczego Tadeusza Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch kontynentów?

Marlena
8201
odpowiedziała na to pytanie
  • Tadeusz Kościuszko -  żył w latach 1746 - 1817, był polskim i amerykańskim

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
WOS
Karta pracy SAMORZĄDY TERYTORIALNE: LOKALNE I REGIONALNE

1. Przyporządkuj podane w ramce nazwy organów władzy do odpowiednich rubryk tabeli.
rada gminy • rada powiatu • wójt / burmistrz / prezydent miasta • marszałek i zarząd województwa •
starosta i zarząd powiatu • sejmik województwa • wojewoda • starosta powiatu
Wybierane przez uprawnionych
do tego mieszkańców
Powoływane przez organy
samorządowe, np. rady
Mianowane przez Prezesa
Rady Ministrów

2. Przyporządkuj pojęcia podane w ramce do sytuacji opisanych w tabeli.
etyka pracownicza • profesjonalizm • obiektywizm
Pan Andrzej, pracownik urzędu pracy, odmówił przyjęcia łapówki w zamian za przekazywanie bardziej
atrakcyjnych ofert pracy i zawiadomił prokuraturę o tym, że otrzymał taką propozycję.
Pani Justyna nie uległa naciskom kierownika działu księgowości i podjęła najlepszą dla swojego działu
decyzję.
Pani Kasia po powrocie ze szkolenia na temat efektywności pracy w urzędach przeprowadziła restrukturyzację
działu, którym kieruje. Wykorzystała do tego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.
Którą z cech dobrego urzędnika uważasz za najważniejszą? Uzasadnij swój wybór.
3. Określ, w którym z urzędów można załatwić każdą z podanych niżej spraw. Wpisz G (urząd gminy), P (starostwo powiatowe)
lub W (urząd wojewódzki).
Uzyskanie zgody na inwestycję zagrażającą środowisku lub zabytkom
Pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynku
Zarejestrowanie samochodu lub motocykla
Zapłacenie podatku za psa
Zameldowanie się lub wymeldowanie
Otrzymanie aktu urodzenia
Otrzymanie paszportu
Uzyskanie pozwolenia na pracę cudzoziemca
Nadanie numeru PESEL
Wydanie prawa jazdy
Zawarcie związku małżeńskiego
Zmiana imienia i nazwiska
Zezwolenie na zbiórkę pieniędzy
Uzyskanie koncesji na niektóre rodzaje działalności gospodarczej
Otrzymanie zasiłku w przypadku utraty pracy.

około 2 godzin temu
Historia
Krótki biogram Mieszka II.
około 2 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia
postanowienia pokoju Kaliasa
około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Fizyka
Wyjaśnij: ruch po okręgu.
około 13 godzin temu
Biologia
co to białka
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019