Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Dlaczego przewrót nazywany jest rewolucją październikową, skoro miał miejsce w listopadzie?

Odpowiedź nauczyciela