Czym było Święte Przymierze? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Czym było Święte Przymierze?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Święte Przymierze to sojusz wojskowo-polityczny zawarty przez Rosję, Prusy i Austrię w 1815 roku. Miał być gwarantem trwania stabilizacji europejskiej oraz stałej współpracy mocarstw w kwestii przestrzegania postanowień kongresu wiedeńskiego (1814-1815 r.). Układ gwarantował prawo interwencji zbrojnej w przypadku buntu, rewolucji, ruchów niepodległościowych lub separatystycznych. Do Świętego Przymierza przystąpiły wówczas prawie wszystkie państwa Europy. Udziału w sojuszu odmówiła Wielka Brytania.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019