Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Czy powstanie Chmielnickiego, w porównaniu do wojen prowadzonych w XVII w. przez Rzeczpospolitą z sąsiadami, miało ograniczony, czy szeroki zasięg. Podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją wypowiedź.

Odpowiedź nauczyciela