Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Czy Jan III Sobieski był jednym z najwybitniejszych władców Polski? Uzasadnij

Odpowiedź nauczyciela