Czego dotyczyły traktaty welawsko-bydgoskie? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  gimnazjum

Historia
 -  gimnazjum

Czego dotyczyły traktaty welawsko-bydgoskie?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Traktaty welawsko-bydgoskie - dwa traktaty zawarte w 1657 r. Na ich mocy Rzeczpospolita, w zamian za sojusz z Brandenburgią przeciwko Szwecji, zrzekła się zwierzchności lennej w Prusach Książęcych, które były polskim lennem od 1525 roku. Prusy miały powrócić w granice Rzeczypospolitej tylko w wypadku wygaśnięcia dynastii Hohenzollernów. Utrata lenna w Prusach Książęcych okazała się fatalna w skutkach dla Rzeczypospolitej. Traktaty welawsko - bydgoskie przyspieszyły co prawda zakończenie wojny ze Szwecją, jednak dały podstawy do budowy silnego państwa pruskiego, które wkrótce zaczęło zagrażać Polsce.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019