Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Cyryl i Metody prowadzili działalność misyjną na terenie:
a) Państwa Samona
b) Państwa Wielkomorawskiego
c) Państwa Franków

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Historia