🎓 Co to jest konserwatyzm, socjalizm, liberalizm oraz komunizm? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Co to jest konserwatyzm, socjalizm, liberalizm oraz komunizm?

Marlena
25191
odpowiedziała na to pytanie

konserwatyzm - ideologia odwołująca się do tradycyjnych wartości (religia, państwo i rodzina). Jej zwolennicy sprzeciwiają się gwałtownym zmianom w życiu m.in. społecznym i politycznym.

socjalizm - nurt polityczny powstały w XIX w., pod wpływem wykształcenia się nowej klasy społecznej - klasy robotniczej. Socjaliści dążyli do poprawy swojej sytuacji. Postulowali także zapewnienie wszystkim ludziom równego traktowania w kwestiach społeczno-politycznych i gospodarczych.

liberalizm - (łac. liberalis - "dotyczący wolności", liber - "wolny") - ideologia postulująca swobodny rozwój jednostki i zapewnienie jej wszelkich praw, które poszerzają wolność zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym.

komunizm - ideologia głosząca powstanie jednej klasy społecznej oraz likwidację własności prywatnej poprzez zapewnienie wszystkim równego podziału dóbr, bo miało być wynikiem rewolucji proletariackiej mającej obalić istniejące ustroje polityczne. Po przejęciu w 1917 r. władzy przez bolszewików w Rosji pierwszy z trzech (obok faszyzmu u nazizmu) - systemów totalitarnych XX w. 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019