🎓 Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny secesyjnej między Północą a Południem Stanów Zjednoczonych? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny secesyjnej między Północą a Południem Stanów Zjednoczonych?

Paulina
114909
odpowiedziała na to pytanie

Bezpośrednia przyczyna wojny secesyjnej (1861-1865 r.) to:

  • odłączenie się od Unii Karoliny Południowej (w 1860 r.), a potem kolejnych stanów Południa. Utworzenie przez nie

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Historia

Zaznacz, która z wypowiedzi jest prawdziwa (P), a która fałszywa (F).

A) Wkroczenie mas do polityki w II połowie XIX wieku stworzyło nigdy wcześniej nieistniejącą możliwość wywierania wpływu na instytucje państwa w kierunku pożądanym dla "niższych" warstw. Mogły one teraz wyrazić swoje roszczenia nie w rewoltach czy zamieszkach, lecz przez stały i legalny nacisk na władzę.
B) Od 1830 roku Królestwo Polskie figurowało w dokumentach urzędowych Rosji, jako Kraj Nadwiślański.
C) Pierwszym krokiem Prus do realizacji koncepcji Małych Niemiec był konflikt z Rosją w 1864 roku. Jego powodem stało się wcielenie przez nią prowincji Szlezwiku i Holsztynu z tytułu związków dynastycznych.
D) W latach 1860-1920 w Stanach Zjednoczonych osiadło ponad 27 milionów Europejczyków. Głównym portem imigracyjnym był Nowy York. Na wyspie Ellis Island badano przybyszów i podejmowano decyzje o wpuszczeniu ich na teren Stanów Zjednoczonych lub odesłaniu do krajów ich pochodzenia.
E) Terenem najbardziej zaciętej rywalizacji kolonialnej w XIX wieku była Afryka i Ameryka Południowa.
F) W 1859 roku Karol Darwin ogłosił swą teorię ewolucji, publikując pracę O powstaniu gatunków. Rozpoczęły się spory, które nasiliły się jeszcze bardziej po ukazaniu kolejnej przełomowej pracy Darwina O pochodzeniu człowieka i o doborze płciowym (1871), w której wywodził jego pochodzenie od małp człekokształtnych.
G) Nacjonalizm stanowił, jak sądzono, antidotum na socjalizm, kształtowanie się ponadnarodowego ruchu robotniczego, dlatego zyskał poparcie zaniepokojonych tym zjawiskiem konserwatystów. Był też w stanie pociągnąć za sobą masy, gdyż promował pozytywny, a nawet bezkrytyczny stosunek do własnej wspólnoty narodowej.
H) Zjednoczenie Niemiec nie miało większego wpływu na system europejski. Podobnie w pierwszej połowie XIX wieku decydujący głos w sprawach wojny i pokoju miała pentarchia (Austro-Węgry, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja). Głos każdego państwa liczył się tak samo.
I) W 1899 roku zakończyła się era oświetlenia naftowego i gazowego. Rozpoczęto wówczas masową produkcję żarówek.
J) W ogłoszonej w 1891 roku przełomowej encyklice Rerum Novarum papież Leon XIII krytykował komunizm i liberalizm. Nakazywał wiernym propagować wśród robotników naukę społeczną Kościoła i hasła solidaryzmu społecznego.

około godziny temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019