Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Celem polityki władz pruskich i rosyjskich w drugiej połowie XIX w. wobec ludności polskiej było: A. utrzymanie polskości. B. wynarodowienie Polaków. C. chęć przypodobania się Polakom. D. zachęcenie Polaków do odzyskania niepodległości.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Paula

Paula

Historia