🎓 Cele powstania i najważniejsze funkcje Centralnego Okręgu Przemysłowego. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Cele powstania i najważniejsze funkcje Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Marlena
35047
Polub to zadanie

Cele powstania COP:

  • zwiększenie ekonomicznego
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język polski

okolicznik

około 11 godzin temu