Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Barok w Polsce. Wypisz w sztuce malarstwo i rzeźby.

Odpowiedź nauczyciela