Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

„Art.3. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w osobie naszej i naszych potomków, dziedziców i następców podług porządku następstwa ustanowionego dla tronu cesarsko-rosyjskiego Art.5 Król w przypadku swojej nieprzytomności mianuje namiestnika który powinien mieszkać w Królestwie. Namiestnik podług woli odwołanym być może. Art. 6 Gdy król nie będzie mianował swym namiestnikiem książęca cesarsko-rosyjskiego, wybór ten padać nie może tylko na rodaka, albo na osobę której król nada naturalizację stosownie do prawideł, ustanowionych przez artykuł 33. Art. 8 Stosunki polityki zewnętrznej naszego Cesarstwa będą wspólne naszemu Królestwu Polskiemu.” Konstytucja Królestwa Polskiego określała związki między Królestwem Polskim i Cesarstwem Rosyjskim jako: A. stałe, B. nierozerwalne, C. tymczasowe, D. konstytucyjne

Odpowiedź nauczyciela