Podaj przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Podaj przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich. 4.5 gwiazdek na podstawie 4 opinii
Historia
 -  szkoła podstawowa

Podaj przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich.

Paulina
80436
odpowiedziała na to pytanie

Przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich:

  • Wzrost zapotrzebowania na surowce i towary, których brakowało w Europie.
  • Chęć zdobycia nowych rynków zbytu dla wyrobów europejskich fabryk.
  • Ambicje mocarstwowe państw europejskich oraz przewaga wojskowa i technologiczna Europy nad resztą świata, osiągnięta dzięki rewolucji przemysłowej.
  • Posiadanie kolonii dawało dostęp do taniej siły roboczej oraz stwarzało możliwości dla rozwoju handlu.
  • Kolonie przynosiły korzyści militarne - na zamorskich obszarach zakładano liczne bazy wojskowe kontrolujące szlaki handlowe, spośród tubylczej ludności formowano jednostki wojskowe.
  • "Poczucie misji" Europejczyków, pragnienie nawracania innych ludów chrześcijańskich.
  • Posiadanie kolonii wzmacniało pozycję metropolii na arenie międzynarodowej, podnosiło także prestiż jej władz w oczach poddanych.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019