🎓 1. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego. Istniały w wojsku rzymskim zasady dotyczące plądrowania. Bywały częste wypadki, że w przypadku zdobycia wrogiego miasta Rzymianie dokonywali nie tylko jego grabieży, ale i mordu na zamieszkującej je ludności. Kiedy miasto zdobyto szturmem, całość łupów dzielono między legionistów. Jeżeli miasto poddało się samo (np. wskutek głodu), o rozdziale łupów decydowała wyższa kadra oficerska. Polibiusz w swych Dziejach pisze: „Wszyscy wydzieleni do przeprowadzenia grabieży przenoszą zdobyte łupy [...], zostaje to sprzedane, a zysk dzielą trybunowie równo między wszystkich żołnierzy, nie tylko łącznie z tymi, którzy pełnili straż w rezerwie, ale i z tymi, którzy pilnowali namiotów, a także z chorymi”. Cezar wprowadził zasadę dopuszczającą swych żołnierzy do udziału w podziale łupów zdobytych na przeciwniku, motywując w ten sposób innych do zaciągania się do wojska. Dzięki wspomnianym zabiegom legiony uległy z biegiem czasu całkowitemu podporządkowaniu swemu dowódcy. [...] Dysponując już zreformowaną armią [...] oraz rozumiejąc doskonale potrzeby swych legionistów, postanowił Cezar bez zgody senatu podwoić im żołd, z 5 do 10 asów dziennie. Wspomnianą sumę wypłacano raz na kwartał. Koszty wyżywienia i ekwipunku każdego żołnierza ponosiło państwo. [...] Armia rzymska dowodzona przez Cezara cechowała się dobrym wyszkoleniem i zdyscyplinowaniem. Dzięki umiejętnemu połączeniu w niej elementów: rzymskiego i barbarzyńskiego nie istniały żadne problemy z jej karnością. Wartość bojowa armii rzymskiej niewątpliwie wzrosła. Świadczy o tym powszechne użycie machin miotających oraz wielu wynalazków technicznych. Relacje między żołnierzami a dowódcą uległy znacznemu ociepleniu. Cezar wielokrotnie nagradzał swych legionistów, a ci, w ramach rewanżu, zdolni byli do największych poświęceń w imię swego wodza. Obydwie strony wiązała swego rodzaju umowa: żołnierze składali swojemu zwierzchnikowi obietnicę wierności w zamian za wypłacany przez niego stały żołd. A. Wyjaśnij, z czego wynikały karność i zdyscyplinowanie legionistów Juliusza Cezara. B. Wymień skutki zdobycia wrogiego miasta przez Rzymian. C. Oceń sposób sprawowania kontroli przez Cezara nad podległymi mu wojskami. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

1. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Istniały w wojsku rzymskim zasady dotyczące plądrowania. Bywały częste wypadki, że w przypadku

...

Paula
20699
Polub to zadanie

A. Karność i zdyscyplinowanie legionistów Juliusza Cezara wynikały z dobrego opłacania żołnierzy oraz ociepleniu stosunków z dowódcą. 

B. Skutki zdobycia wrogiego miasta przez Rzymian to:

Geografia

Podaj kraje sąsiednie.

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Historia

1. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Istniały w wojsku rzymskim zasady dotyczące plądrowania. Bywały częste wypadki, że w przypadku zdobycia wrogiego miasta Rzymianie dokonywali nie tylko jego grabieży, ale i mordu na zamieszkującej je ludności. Kiedy miasto zdobyto szturmem, całość łupów dzielono między legionistów. Jeżeli miasto poddało się samo (np. wskutek głodu), o rozdziale łupów decydowała wyższa kadra oficerska. Polibiusz w swych Dziejach pisze: „Wszyscy wydzieleni do przeprowadzenia grabieży przenoszą zdobyte łupy [...], zostaje to sprzedane, a zysk dzielą trybunowie równo między wszystkich żołnierzy, nie tylko łącznie z tymi, którzy pełnili straż w rezerwie, ale i z tymi, którzy pilnowali namiotów, a także z chorymi”.
Cezar wprowadził zasadę dopuszczającą swych żołnierzy do udziału w podziale łupów zdobytych na przeciwniku, motywując w ten sposób innych do zaciągania się do wojska. Dzięki wspomnianym zabiegom legiony uległy z biegiem czasu całkowitemu podporządkowaniu swemu dowódcy. [...] Dysponując już zreformowaną armią [...] oraz rozumiejąc doskonale potrzeby swych legionistów, postanowił Cezar bez zgody senatu podwoić im żołd, z 5 do 10 asów dziennie. Wspomnianą sumę wypłacano raz na kwartał. Koszty wyżywienia i ekwipunku każdego żołnierza ponosiło państwo. [...] Armia rzymska dowodzona przez Cezara cechowała się dobrym wyszkoleniem i zdyscyplinowaniem. Dzięki umiejętnemu połączeniu w niej elementów: rzymskiego i barbarzyńskiego nie istniały żadne problemy z jej karnością. Wartość bojowa armii rzymskiej niewątpliwie wzrosła. Świadczy o tym powszechne użycie machin miotających oraz wielu wynalazków technicznych. Relacje między żołnierzami a dowódcą uległy znacznemu ociepleniu. Cezar wielokrotnie nagradzał swych legionistów, a ci, w ramach rewanżu, zdolni byli do największych poświęceń w imię swego wodza. Obydwie strony wiązała swego rodzaju umowa: żołnierze składali swojemu zwierzchnikowi obietnicę wierności w zamian za wypłacany przez niego stały żołd.

A. Wyjaśnij, z czego wynikały karność i zdyscyplinowanie legionistów Juliusza Cezara.
B. Wymień skutki zdobycia wrogiego miasta przez Rzymian.
C. Oceń sposób sprawowania kontroli przez Cezara nad podległymi mu wojskami.

31 marca 2020