🎓 1. Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia. A. Traktat w Verdun B. Chrzest Chlodwiga C. Bitwa pod Poitiers D. Schizma wschodnia E. Śmierć Justyniana Wielkiego F. Hidżra Mahometa - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum


1. Uporządkuj chronologicznie
poniższe wydarzenia.
A. Traktat w Verdun
B. Chrzest Chlodwiga
C. Bitwa pod Poitiers
D. Schizma wschodnia
E. Śmierć

...

Paula
24300
Polub to zadanie

A. 5.

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Poniżej zamieszczono teksty charakteryzujące różne wyznania religijne obecne w Europie XVI – XVII w. Spośród wymienionych poniżej wyznań wybierz właściwe i przyporządkuj opisom:

kalwinizm, prawosławie, luteranizm, anglikanizm, katolicyzm.

A. Jego wyznawcy uznawali, że jest jedna widoma głowa Kościoła, Tradycja obok Biblii jest źródłem Objawienia, kapłaństwo ma charakter sakralny i związane jest z celibatem, istnieje siedem sakramentów, w tym komunia udzielana wiernym pod jedną postacią.

B. Jego wyznawcy uznawali, że król jest głową kościoła, Biblia i tradycja czterech pierwszych soborów stanowią podstawę wiary, istnieją tylko dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa, w tym komunia przyjmowana przez wiernych pod dwiema postaciami, kapłaństwo nie ma charakteru sakramentalnego, istnieje hierarchia biskupów, diakonów i księży, którzy mogą się żenić.

C. Jego wyznawcy uznawali, że wspólnota wiernych zorganizowana jest w niezależnych administracyjnie i hierarchicznie kościołach różnych krajów, Biblia i Tradycja są elementami Objawienia, istnieje więcej niż siedem sakramentów a jednym z nich jest komunia udzielana wiernym pod dwiema postaciami, biskupi wybierani są spośród zakonników a księża mogą się żenić.

D. Jego wyznawcy uznawali, że zwierzchnictwo nad wspólnotami wiernych spoczywa w rękach świeckich i duchownych członków konsystorzy i synodów, jedynie Biblia jest podstawą wiary, są tylko dwa sakramenty, w tym Wieczerza Pańska udzielana pod dwiema postaciami, pastorzy mogą się żenić.

około 21 godzin temu