Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia


1. Uporządkuj chronologicznie
poniższe wydarzenia.
A. Traktat w Verdun
B. Chrzest Chlodwiga
C. Bitwa pod Poitiers
D. Schizma wschodnia
E. Śmierć Justyniana Wielkiego
F. Hidżra Mahometa

Odpowiedź nauczyciela