Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Zaznacz właściwe uzupełnienia poniższego zdania.

Każdy punkt Rowu Mariańskiego ma
(1) szerokość geograficzną
A. północną
B. południową
(2) oraz długość geograficzną
A. wschodnią
B. zachodnią.

Odpowiedź nauczyciela