zastosowania surowców mineralnych? - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  gimnazjum

Geografia
 -  gimnazjum

zastosowania surowców mineralnych?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Surowce mineralne mają bardzo dużo zastosowań w gospodarce. Przykładowo węgiel kamienny i brunatny wykorzystywany jest powszechnie do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. Z ropy naftowej produkuje się m.in. paliwa do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy). Kamienie szlachetne służą do wytwarzania biżuterii. Złoża soli kamiennej mają zastosowanie w przemyśle spożywczym. Liczne surowce skalne (piaski, żwiry, granity) wykorzystywane są w budownictwie. Złoża metali (ruda miedzi, żelaza i cynku) przeznaczane są natomiast między innymi do produkcji przewodów elektrycznych, stali oraz pokryć dachowych.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019