Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Wymień najważniejsze i najchętniej odwiedzane atrakcje Gdańska.

Odpowiedź nauczyciela