🎓 Wymień najważniejsze i najchętniej odwiedzane atrakcje Gdańska. - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Wymień najważniejsze i najchętniej odwiedzane atrakcje Gdańska.

Katarzyna
6456
Polub to zadanie

Atrakcje Gdańska:

  • Westerplatte 
  • Centrum miasta, m.in. ulica Długa
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Fizyka

Czym jest para nasycona?

około godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Język polski

Uzupełnij tabelę zawierającą porównanie cech dramatu antycznego i szekspirowskiego.Dramat antyczny Dramat szekspirowski

pogłębiona analiza psychologiczna - zło bohatera
ma źródło w jego charakterze i moralności, ukazana
zmienność charakteru postaci (metamorfoza bohatera)
i psychologiczna motywacja działań, każdy ma wolną
wolę i sam decyduje o swoich czynach, człowiek jest
indywidualnością

budowa dramatu: podział na stasimony i epejsodia;
prolog, który wprowadza w sytuację; epilog pełniący
funkcję wyjaśnienia, dopowiedzenia

zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji;
nieskomplikowana struktura wątków; całość
akcji zmierza do wyraźnie zarysowanego punktu
kulminacyjnego

koegzystencja dwóch światów: fantastycznego i realnego
(dramat miał pobudzać wyobraźnię)

motorem akcji jest konflikt tragiczny

ważna rola nastroju (frenetyzm) budowanego m.in.
przez przyrodę - zjawiska atmosferyczne są ważnym
dopełnieniem gry aktorskiej; burze, wiatry, błyskawice
oddziałują na bohaterów i odzwierciedlają ich stan;
natura reaguje na zbrodnie Makbeta, które naruszają
moralny porządek świata

zrezygnowanie z choru - widz sam obserwuje akcję
utworu i wyciąga wnioski

opieranie się na grze najwyżej trzech aktorów

zerwanie z zasadą dekorum (mieszanie kategorii
estetycznych: tragizmu i komizmu, np. scena
z Odźwiernym), wprowadzenie scen, w których leje się
krew (epatowanie okrucieństwem)

bohaterami są przede wszystkim członkowie rodzin
królewskich

około 3 godziny temu