Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

 Wymień dwie przyrodnicze cechy Zatoki Gdańskiej sprzyjające powstawaniu mierzei. 

Odpowiedź nauczyciela