Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Wymień cechy gospodarki Chin (przemysł, rolnictwo, usługi-transport).

Odpowiedź nauczyciela